موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و نهم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 30,562 0 21 21 1394/11/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,699 36,699 36,699 36,699 0 22 22 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,991 36,991 36,991 36,991 0 40 40 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 40,777 40,777 40,777 40,777 0 310 310 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,302 39,302 39,302 39,302 0 22 22 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 22,362 22,362 22,362 22,362 0 66 66 1394/11/05 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 22,362 22,362 22,362 22,362 0 60 60 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 34,971 34,971 34,971 34,971 1,100 44 22 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,276 38,402 38,691 39,111 1,000 2,650 1,000 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 43,500       150 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 43,500       150 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 43,500       150 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,766       2,499 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,364       1,995 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,364 34,364 34,364 34,364 991 80 80 1394/11/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,766       1,491 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 27,509 1,507 803 803 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486 29,486 29,486 29,486 2,508 385 341 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 22,362 22,362 22,362 22,362 1,980 1,716 550 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 22,362 22,362 22,362 22,362 200 140 140 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 24,598 24,598 24,598 24,598 4,100 20 20 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم نقدی 29,925 32,155 32,273 32,917 605 2,618 605 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 33,292 34,558 34,613 34,869 220 814 220 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 22,138 22,138 22,138 22,138 1,300 80 80 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 19,678       580 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 36,370       220 0 0 1394/11/04 تهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,971 34,971 34,971 34,971 1,012 33 33 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,670 35,670 35,670 35,670 506 44 44 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 34,971       77 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 37,509 37,509 37,509 37,509 220 44 44 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 36,991       220 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,406       66 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 35,670       506 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 27,509 1,012 682 682 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 22,362 22,362 22,362 22,362 0 88 88 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 31,474 31,474 31,474 31,474 935 539 352 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 31,208       110 0 0 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 33,665 33,665 33,665 33,665 572 484 198 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 30,948 1,012 22 22 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 31,208       363 0 0 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,021 41,605 43,797 53,500 1,500 2,050 1,500 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,182 40,201 40,406 44,000 1,500 1,610 1,500 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 38,028       250 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 38,028       250 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 37,282       50 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 30,948 2,508 792 792 1394/11/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486 29,486 29,486 29,486 176 66 66 1394/11/14 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و نهم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,468 38,468 38,468 38,468 0 40 40 1394/11/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 30,562 0 40 40 1394/11/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,851 36,851 36,851 36,851 0 22 22 1394/11/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی نقدی 33,166       105 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 30,562 30,562 30,562 30,562 1,008 273 273 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 33,665 33,665 33,665 33,665 440 242 66 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 36,699 36,699 36,699 36,699 440 220 66 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 32,622 32,622 32,622 32,622 264 44 44 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون نقدی 20,573 22,630 22,630 22,630 20 1,000 20 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,276 38,276 38,276 38,276 1,012 22 22 1394/11/04 شاد آباد
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 33,665       20 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 27,506       20 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 32,622       20 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,276 38,599 38,885 39,444 1,000 2,720 1,000 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,406 37,406 37,406 37,406 1,760 77 77 1394/11/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,991 36,991 36,991 36,991 4,000 80 80 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,349       200 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,406       1,000 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,904 37,904 37,904 37,904 440 22 22 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,602 38,602 38,602 38,602 500 20 20 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 33,665 33,665 33,665 33,665 0 154 154 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,777 40,777 40,777 40,777 3,000 440 420 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,302 39,302 39,302 39,302 4,994 1,012 374 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 34,448 34,649 35,535 36,519 700 2,530 700 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 34,448 36,069 36,176 36,709 120 570 120 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 27,509 1,012 220 220 1394/11/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 30,948 506 66 66 1394/11/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486       506 0 0 1394/11/18 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 22,362 22,362 22,362 22,362 990 506 462 1394/11/05 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 30,562 30,562 30,562 30,562 1,012 22 22 1394/11/19 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 30,562       2,002 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 پلی پروپیلن جم نقدی 33,166       143 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 24,598 25,201 25,234 25,251 60 160 60 1394/11/29 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 22,362 22,362 22,362 22,362 1,000 830 670 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر نقدی 24,598 25,609 25,727 26,559 400 900 400 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,406       1,100 0 0 1394/11/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 27,509 1,012 308 308 1394/11/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 30,948 1,012 66 66 1394/11/17 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر سلف 59,278       300 0 0 1394/11/14 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و نهم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده حجم  عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 36370 تهران نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1100 0 34971 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 580 0 19678 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1300 0 22138 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4100 0 24598 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1760 0 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 150 22362 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 پلی پروپیلن جم 143 0 33166 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 2024 22362 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2002 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1491/49 0 37766 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1012 0 30562 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990/99 0 34364 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1995 0 34364 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1100 0 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2499 0 37766 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 120 0 34448 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 4000 0 36991 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 700 0 34448 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 264 0 32622 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 0 36699 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 0 33665 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 0 38276 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 22362 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/05
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1008 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 105 0 33166 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43500 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43500 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43500 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 37282 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 38028 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 250 0 38028 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 800 40182 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 700 41021 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1100 3894 39302 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1000 2000 40777 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 0 38602 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 440 0 37904 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 1000 4000 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 930 39349 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59278 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و نهم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده حجم  عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 273 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 33292 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 32622 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 363 0 31208 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 50 0 39483 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1012 0 30948 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 50 0 39302 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم 605 0 29925 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 572 0 33665 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 1000 500 35670 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 31208 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 935 0 31474 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 0 24598 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 29486 انبار کارخانه سلف اعتباری 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 36370 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 0 27509 انبار کارخانه سلف اعتباری 1394/11/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 27506 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1000 0 22362 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 176 0 29486 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 0 30948 انبار کارخانه سلف اعتباری 1394/11/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2508 0 29486 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 35670 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1012 0 30948 انبار کارخانه سلف اعتباری 1394/11/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 40 24598 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 33665 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2508 0 30948 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 0 27509 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 66 0 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1012 0 38276 شاد آباد نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1507 0 27509 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 20573 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36991 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 0 27509 انبار کارخانه سلف اعتباری 1394/11/17
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 37509 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 34971 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 35670 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 0 38276 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/04

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده حجم عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1000 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 273 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 0 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 330 330 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 330 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 660 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 220 40777 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 105 0 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1000 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 252 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 504 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 210 105 33008 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 504 504 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 200 0 38123 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 31323 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 400 0 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 220 0 38299 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 1500 0 38468 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1500 0 38948 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 352 0 35008 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 264 0 33166 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 880 0 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 880 0 36851 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36851 شاد آباد نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 374 0 27820 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2002 550 30562 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 220 37406 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 220 660 38276 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/11/03

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم دیماه سال 1394 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 57,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  - ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS-336  تایوان 56,000 ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 11 لویال چین 51,000 ریال
EPS-FSA -H برج 11 لویال چین 52,000 ریال
EPS-321T برج 11 تایتا تایوان 60,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 11 زینگدا چین 51,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 11 زینگدا چین 51,500 ریال
EPS-SE-2000 برج 10 جامبو شینهو کره 60,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  - ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  62,500 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 75,000 ریال
ABS-10 N  پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 75,000 ریال
ABS-70 N  پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 64,200 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 64,200 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 65,500 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم دیماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 37,000 ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 36,500 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 36,500 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 34,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 35,500 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 34,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 34,500 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 34,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون - ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 53,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 52,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک 45,000 ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 44,500 ریال
SM-240 تیتان پرو - ریال
SM-840 تیتان پرو - ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو - ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 51,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک 46,000 ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو کف نویدزرشیمی 43,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 44,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 44,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم دیماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,400 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43,600 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 46,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی امیر کبیر 46,000 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 43,500 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,500 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 42,500 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 42,500 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 42,500 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 60,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 42,300 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 42,900 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 41,000 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 39,400 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 41,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 41,500 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 43,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 43,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 42,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 پتروشیمی امیرکبیر  46,000 ریال
HDPE-EX3 پتروشیمی اراک 46,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم 47,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 87,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 89,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 88,000 ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 74,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره 85,000 ریال
SOLUMER 871  کره - ریال
SOLUMER 875 کره - ریال
SOLUMER 875 L کره - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-1100 کره 95,000 ریال
PC-1100 U کره 95,000 ریال
PC-SC1100 کره 95,000 ریال
PC-SC1100 U کره 95,000 ریال
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان - ریال
PC-3022I کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS- GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC-ABS-GA265-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 54,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 54,000 ریال
POM-N109LD  کره 54,000 ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 90,000 ریال
PA6-KN136 کره - ریال
PA6-U160 ER کره 107,000 ریال
PA6-1100AW کره 107,000 ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223D ِDSM  107,000 ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 117,000 ریال
PA6-B70L آلمان - ریال
PA66-GL200 تایوان 118,500 ریال
PA66-A70S آلمان 120,000 ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
PA6-U166 ER کره 120,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 61,500 ریال
EVA-ES-18002 18% کره 61,500 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 61,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره - ریال
EVA-VA910 28% کره 69,500 ریال
EVA-EP28025 28% کره - ریال
EVA-EA28150 28% کره - ریال
EVA-EA28400 28% کره - ریال
ترموپلاست الاستومر(TPE)
TPE-SBS-50A بسته بندی ترکیه 95,000 ریال
TPE-SBS-60A کفش ترکیه 105,000 ریال
TPE-SEBS-40A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 105,000 ریال
TPE-SEBS-50A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 105,000 ریال
TPE-SEBS-65A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 102,000 ریال
TPE-SEBS-70A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 100,000 ریال
TPE-SEBS-45D خودرو لوازم خانگی  ترکیه 90,000 ریال
TPV-40A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 115,000 ریال
TPV-50A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 120,000 ریال
TPV-60A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 125,000 ریال
TPV-65A خودرو لوازم خانگی  ترکیه 125,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 56,500 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  - ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS-336  تایوان 56,000 ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 11 لویال چین 51,000 ریال
EPS-FSA -H برج 11 لویال چین 52,000 ریال
EPS-321T برج 11 تایتا تایوان 60,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 11 زینگدا چین 51,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 11 زینگدا چین 51,500 ریال
EPS-SE-2000 برج 10 جامبو شینهو کره 60,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  - ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  62,500 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 75,000 ریال
ABS-10 N  پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 75,000 ریال
ABS-70 N  پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 64,200 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 64,200 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 65,500 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 37,000 ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 36,000 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 36,000 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 34,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 35,500 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 34,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 34,500 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 34,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون - ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 53,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 52,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک 45,000 ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 44,500 ریال
SM-240 تیتان پرو - ریال
SM-840 تیتان پرو - ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو - ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 51,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک 46,000 ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو کف نویدزرشیمی 43,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 44,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 44,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,400 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43,600 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 46,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی امیر کبیر 46,000 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 43,700 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,700 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 42,500 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 42,500 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 42,500 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 60,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 42,300 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 42,900 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 41,000 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 39,400 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 42,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 42,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 43,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 43,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 42,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 پتروشیمی امیرکبیر  46,400 ریال
HDPE-EX3 پتروشیمی اراک 46,400 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم 47,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 37,509     220 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 36,991     220 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,406 37,406 37,406 1,518 66 22 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 35,670 35,670 35,670 506 110 110 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,670     506 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,370 36,964 37,444 200 410 200 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 39,302     100 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,483 39,483 39,483 100 50 50 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز نقدی 35,670 36,799 36,829 200 530 200 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,406 37,406 37,406 1,760 1,045 869 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 1,012 110 110 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 2,002 1,012 1,012 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,021 54,238 56,009 850 2,550 850 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,182 50,321 52,724 650 2,410 650 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,509 27,509 27,509 0 22 22 1394/11/11 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,851 36,851 36,851 0 132 132 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,406 37,406 37,406 0 22 22 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 37,406 37,406 37,406 0 66 66 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 38,028 38,028 38,028 150 150 130 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 37,904 37,904 37,904 0 22 22 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 38,028 38,028 38,028 150 190 150 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 37,282 37,300 37,359 100 110 100 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,506 37,506 37,506 0 22 22 1394/10/26 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 31,551 31,551 31,551 0 22 22 1394/10/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 37,406 37,406 37,406 0 40 40 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,276 38,276 38,276 0 242 242 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 0 126 126 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,299 38,299 38,299 0 40 40 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 0 792 792 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 29,486 29,486 29,486 0 66 66 1394/11/10 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 22,362 23,029 23,517 1,000 2,000 1,000 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر نقدی 24,598 27,057 27,057 400 18,970 400 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 0 147 147 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 0 500 500 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 30,562 30,562 30,562 0 1,496 1,496 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 22,362 22,561 22,777 2,794 3,784 2,794 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 22,362 22,362 22,362 500 340 140 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 17,890 19,679 19,679 120 3,200 120 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 24,598 24,598 24,598 4,100 40 40 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 22,138 22,138 22,138 1,300 40 40 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 19,678     800 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 34,971 34,971 34,971 1,100 44 44 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 1,507 979 979 1394/11/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948     506 0 0 1394/11/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948     1,012 0 0 1394/11/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486 29,486 29,486 506 176 176 1394/11/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,276 39,203 39,811 1,500 3,460 1,500 1394/10/27 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر سلف 59,278     300 0 0 1394/11/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,406 37,406 37,406 1,100 176 176 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,991 36,991 36,991 3,000 840 840 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 45,000     50 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 45,000     100 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 45,000     50 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,276 39,337 39,777 1,500 3,730 1,500 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 1,012 440 440 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 31,208     110 0 0 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 31,208     363 0 0 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 30,948 30,948 30,948 1,012 66 66 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486     176 0 0 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 28,607 28,607 28,607 77 77 77 1394/11/07 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 22,362 22,362 22,362 0 180 180 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 34,971 34,971 34,971 0 44 44 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,509 27,509 27,509 0 44 44 1394/11/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,991 36,991 36,991 0 30 30 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,971 34,971 34,971 2,002 2,057 2,002 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 36,370     220 0 0 1394/10/27 تهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 34,971     77 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,989 36,989 36,989 0 120 120 1394/10/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,276 38,276 38,276 1,012 22 22 1394/10/27 شاد آباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,276 38,276 38,276 1,210 968 968 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,406 37,406 37,406 990 418 308 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون نقدی 33,665 36,535 36,709 330 1,408 330 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 29,925 32,917 32,917 440 31,394 440 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 32,622 33,980 35,109 220 396 220 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 22,362 22,459 22,671 1,496 1,881 1,496 1394/11/03 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,766     991 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,766     2,982 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,364     1,995 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,364     991 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,406 37,406 37,406 5,000 20 20 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,602     500 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,904 37,904 37,904 528 66 66 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,276 38,276 38,276 2,200 154 154 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,276 38,276 38,276 0 550 550 1394/10/27 شاد آباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,276 38,276 38,276 0 242 242 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,349 39,349 39,349 1,200 20 20 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,777 40,777 40,777 4,800 1,270 1,050 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,302 39,302 39,302 6,600 2,464 2,112 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 34,448 36,589 37,648 880 1,550 880 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,509 27,509 27,509 1,012 561 561 1394/11/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,486 29,486 29,486 2,002 803 803 1394/11/11 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 30,562     210 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 30,562 30,562 30,562 231 84 84 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 30,562 30,562 30,562 210 63 63 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,948 39,724 40,400 1,500 2,240 1,500 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند نقدی 38,299 38,299 38,299 280 20 20 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 30,562 30,562 30,562 2,000 1,400 1,000 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی 38,468 38,817 39,301 1,000 1,460 1,000 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 30,562     180 20 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند نقدی 31,323     60 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند نقدی 27,506 29,579 29,579 60 300 60 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,302 39,302 39,302 0 2,442 2,442 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 40,777 40,777 40,777 0 640 640 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 29,486 29,486 29,486 0 935 935 1394/11/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,406 37,406 37,406 0 682 682 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,349 39,349 39,349 0 120 120 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 6070 درجه 2 پتروشیمی شازند نقدی 27,977 30,774 30,774 130 2,430 130 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 5813 درجه 2 پتروشیمی شازند نقدی 27,977 30,774 30,774 130 3,780 130 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 30,562 30,562 30,562 880 154 88 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 30,562 30,562 30,562 2,002 110 110 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پلی پروپیلن جم نقدی 33,166 33,286 34,009 154 660 154 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 36,851 36,851 36,851 880 154 154 1394/10/27 شاد آباد
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 36,851 36,851 36,851 880 242 198 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,851 39,283 40,536 220 1,166 220 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم نقدی 36,851     1,012 0 0 1394/10/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,302 39,302 39,302 70 30 30 1394/10/27 انبار کارخانه

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic