موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 44,903 44,903 44,903 700 20 20 1394/05/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 44,903 44,903 44,903 0 40 40 1394/05/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 45,990 45,990 45,990 700 110 90 1394/05/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 45,990 45,990 45,990 0 260 260 1394/05/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 44,612 44,612 44,612 250 70 30 1394/05/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 43,737 0 0 150 0 0 1394/05/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 44,612 44,612 44,612 0 20 20 1394/05/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 41,226 0 0 1,518 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 46,508 47,208 47,889 66 132 66 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون نقدی 40,915 0 0 110 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 40,915 0 0 66 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 46,508 0 0 440 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 46,508 0 0 440 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 46,508 46,508 46,508 660 88 88 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 46,508 46,508 46,508 0 22 22 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 46,508 0 0 500 0 0 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 46,508 46,508 46,508 294 105 84 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 46,508 46,508 46,508 0 147 147 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 40,915 40,915 40,915 1,980 110 44 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 264 264 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 40,915 40,915 40,915 1,232 88 88 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 40,915 40,915 40,915 440 286 286 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 40,915 40,915 40,915 880 88 88 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 44 44 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 154 154 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 44 44 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 40,915 40,915 40,915 2,000 300 300 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 280 280 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 40,915 0 0 651 42 0 1394/05/05
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 40,915 40,915 40,915 651 294 294 1394/05/05
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 40,915 40,915 40,915 819 63 63 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 40,915 40,915 40,915 0 21 21 1394/05/04

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,109 42,109 42,109 0 154 154 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 42,109 42,109 42,109 1,015 64 64 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 42,109 42,109 42,109 1,015 86 86 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 42,109 42,109 42,109 0 21 21 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,298 43,298 43,298 3,000 450 390 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,298 43,298 43,298 0 230 230 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 43,298 0 0 506 0 0 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 43,459 0 0 506 0 0 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 38,968 0 0 220 0 0 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 37,446 0 0 220 0 0 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,999 41,999 41,999 2,000 140 100 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,999 41,999 41,999 0 80 80 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,935 30,935 30,935 1,760 330 330 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,935 30,935 30,935 253 66 66 1394/05/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,935 30,935 30,935 506 22 22 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,935 0 0 1,507 110 0 1394/05/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,500 32,500 32,500 2,255 374 374 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,500 32,500 32,500 253 44 44 1394/05/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,500 0 0 506 0 0 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,500 0 0 1,001 0 0 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,935 30,935 30,935 0 418 418 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,935 30,935 30,935 0 187 187 1394/05/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,935 30,935 30,935 0 132 132 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,500 32,500 32,500 0 220 220 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,500 32,500 32,500 0 209 209 1394/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 30,108 30,108 30,108 1,254 550 550 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 30,108 30,108 30,108 748 22 22 1394/05/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 30,108 0 0 297 0 0 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,108 30,108 30,108 0 132 132 1394/05/19

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل محل تحویل
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 59,278 0 0 300 0 0 1394/05/05 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 25,714 25,714 25,714 1,001 121 121 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 25,714 25,714 25,714 0 110 110 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر نقدی 28,286 31,114 31,114 50 540 50 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 25,714 25,714 25,714 2,460 100 100 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 25,714 25,714 25,714 0 120 120 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,286 28,286 28,286 300 40 40 1394/05/30 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 25,000 25,000 25,000 1,012 44 44 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 22,500 0 0 836 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 20,000 0 0 200 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 23,143 23,252 23,299 154 286 154 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 20,057 20,057 20,057 50 50 50 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,428 0 0 500 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,714 25,714 25,714 990 66 66 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,071 25,071 25,071 1,000 100 100 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 25,071 25,071 25,071 0 40 40 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 25,714 25,714 25,714 0 44 44 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,637 43,723 43,852 2,000 2,210 2,000 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 39,273 42,349 42,506 330 1,419 330 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم نقدی 34,910 38,401 38,401 319 3,751 319 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 42,423 42,423 42,423 220 242 154 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 42,423 42,423 42,423 0 66 66 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 42,275 0 0 506 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 33,820 37,202 37,202 528 7,612 528 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون نقدی 23,251 25,576 25,576 20 390 20 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,275 42,275 42,275 660 44 44 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,275 42,275 42,275 0 88 88 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 42,275 42,275 42,275 1,826 44 44 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 42,275 42,275 42,275 0 407 407 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,007 0 0 2,000 20 0 1394/05/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم نقدی 40,007 40,007 40,007 220 44 22 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 40,007 40,362 40,500 55 88 55 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,007 44,007 44,007 110 2,178 110 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 40,628 0 0 220 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 40,628 0 0 88 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,007 40,007 40,007 0 198 198 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 40,007 40,354 40,709 330 550 330 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,467 41,467 41,467 1,200 200 200 1394/05/04 رباط کریم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,467 41,467 41,467 0 180 180 1394/05/04 رباط کریم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 41,467 41,467 41,467 600 168 168 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,467 41,467 41,467 0 96 96 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,607 41,607 41,607 800 260 260 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 41,607 41,607 41,607 0 80 80 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی 41,607 41,607 41,607 220 22 22 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 41,607 0 0 220 0 0 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,109 42,109 42,109 2,508 22 22 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,109 42,109 42,109 1,000 210 170 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 42,109 42,109 42,109 0 160 160 1394/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,109 42,109 42,109 1,320 44 44 1394/05/04 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

پلی کربنات (PC)
PC-1100 کره 94,500 ریال
PC-1100 U کره 95,000 ریال
PC-SC1100 کره 96,500 ریال
PC-SC1100 U کره 96,500 ریال
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان - ریال
PC-3022I کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS- GA265 پتروشیمی قائد بصیر 82,500 ریال
PC-ABS-GA265-90913 پتروشیمی قائد بصیر ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 106,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 123,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 106,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 69,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 67,500 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره - ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
SOLUMER 871  کره - ریال
SOLUMER 875 کره - ریال
SOLUMER 875 L کره 100,000 ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 90,000 ریال
PA6-KN136 کره - ریال
PA6-1606 کره 108,000 ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  115,000 ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 120,000 ریال
PA6-B70L آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان 130,000 ریال
PA66-NA40NLE ترکیه 135,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره - ریال
EVA-ES-18002 18% کره 68,500 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 68,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 80,000 ریال
EVA-VA910 28% کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 48,800 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 49,200 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 47,200 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 47,200 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 47,700 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 47,800 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 48,300 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 47,500 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 47,500 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 47,500 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 50,700 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون - ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 47,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 44,800 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 47,700 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 49,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 51,700 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام - ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام 47,000 ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  48,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 48,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 46,800 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 47,000 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 47,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 47000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 52,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 53,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 50,500 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 49,200 ریال
SM-240 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-840 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 58,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 49,200 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 49,200 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,500 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 51,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 51,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 61,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 60,000 ریال
EPS-FMS -H برج 4 لویال چین - ریال
EPS-FSA -H برج 4 لویال چین - ریال
EPS-FMS -H برج 3 لویال چین 59,000 ریال
EPS-FSA -H برج 3 لویال چین 58,000 ریال
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 67,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 5 زینگدا چین 61,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 5 زینگدا چین 60,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 3 جامبو شینهو کره 68,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 49,700 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 49,800 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  50,500 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  74,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  74,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان 72,000 ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 58,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 58,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 58,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 63,500 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 63,500 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 62,500 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 65,500 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده حجم عرضه (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) مکان تحویل نوع معامله سررسید تحویل
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 48,215 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 330 0 40,007 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 46,508 شاد آباد نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 748 0 30,108 انبار کارخانه سلف 1394/05/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,935 شاد آباد سلف 1394/05/15
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 910 0 45,030 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 40,007 انبار کارخانه سلف 1394/05/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,301 0 49,179 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 0 32,500 انبار کارخانه سلف 1394/05/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 294 0 46,508 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 0 42,275 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 0 42,109 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 46,508 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 46,508 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 220 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 43,637 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,518 440 41,226 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 43,298 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 2,002 42,109 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 0 41,999 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 0 28,286 انبار کارخانه سلف 1394/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 0 42,109 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 400 0 42,891 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 42,109 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 50 0 28,286 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 43,737 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 44,612 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 44,903 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,460 0 25,714 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/05
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 45,990 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 0 41,607 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 1,200 41,467 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 انبار کارخانه نقدی 1394/05/05

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده حجم عرضه (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) مکان تحویل نوع معامله سررسید تحویل
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 836 0 22,500 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 319 0 34,910 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 42,423 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 330 0 39,273 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 0 23,143 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 38,968 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,446 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 40,628 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 40,007 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 41,607 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,428 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 43,459 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 0 20,057 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 41,607 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 0 23,251 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 500 25,071 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 43,298 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 66 0 46,508 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 40,628 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 308 33,820 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 0 32,500 انبار کارخانه سلف 1394/05/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 0 40,007 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 297 0 30,108 انبار کارخانه سلف 1394/05/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 0 40,007 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 48,215 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,826 0 42,275 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 390 0 45,030 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 0 25,000 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 42,109 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 46,508 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,001 0 25,714 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 990 990 40,915 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,500 شاد آباد سلف 1394/05/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 506 42,275 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 484 25,714 انبار کارخانه نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,500 شاد آباد سلف 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,254 0 30,108 انبار کارخانه سلف 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,935 شاد آباد سلف 1394/05/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,760 0 30,935 انبار کارخانه سلف 1394/05/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,200 0 41,467 رباط کریم نقدی 1394/05/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 253 0 30,935 انبار کارخانه سلف 1394/05/19

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1394 |

پلی کربنات (PC)
PC-1100 کره 93,500 ریال
PC-1100 U کره 93,500 ریال
PC-SC1100 کره 93,500 ریال
PC-SC1100 U کره 93,500 ریال
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان - ریال
PC-3022I کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS- GA265 پتروشیمی قائد بصیر 82,500 ریال
PC-ABS-GA265-90913 پتروشیمی قائد بصیر ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 106,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 130,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 106,500 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 69,500 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 68,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 100,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
SOLUMER 871  کره - ریال
SOLUMER 875 کره - ریال
SOLUMER 875 L کره 93,000 ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 91,000 ریال
PA6-KN136 کره - ریال
PA6-1606 کره 108,000 ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  116,000 ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 120,000 ریال
PA6-B70L آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان 130,000 ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 67,500 ریال
EVA-ES-18002 18% کره - ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 67,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 80,000 ریال
EVA-VA910 28% کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1394 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 61,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 60,500 ریال
EPS-FMS -H برج 4 لویال چین - ریال
EPS-FSA -H برج 4 لویال چین - ریال
EPS-FMS -H برج 3 لویال چین 59,000 ریال
EPS-FSA -H برج 3 لویال چین 58,500 ریال
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 68,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 5 زینگدا چین 61,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 5 زینگدا چین 60,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 3 جامبو شینهو کره 68,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 49,700 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 49,800 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  50,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  74,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  74,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان 72,000 ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 58,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 58,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 58,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 63,500 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 63,500 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 62,500 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 65,500 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 47,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 48,200 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 47,000 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 47,000 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 47,700 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 48,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 47,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 45,100 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 47,700 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 49,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 48,100 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام - ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام 47,000 ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  48,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 48,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 46,800 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 47,000 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 47,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 47000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 52,500 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 53,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 50,200 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 49,200 ریال
SM-240 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-840 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 58,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 49,200 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 49,200 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,500 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 52,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 52,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 51,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و سوم تیرماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 47,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 48,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 47,000 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 47,000 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 47,700 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 48,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 47,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 50,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون - ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 47,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 45,300 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 48,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 49,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 48,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام - ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام 47,000 ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  48,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 48,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و سوم تیرماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 47,000 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 47,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 47000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 47,000 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 52,500 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 53,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 50,500 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 49,500 ریال
SM-240 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-840 تیتان پرو 58,500 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 58,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  57,500 ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 49,500 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 49,500 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,500 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 52,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 53,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 52,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو