تبلیغات
آی پلیمر
موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه شانزدهم خردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 37,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 37,000 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 36,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 36,500 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی 36,500 ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 36,800 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 36,800 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 36,800 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 48,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,500 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 44,200 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 45,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 45,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 55,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,000 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه شانزدهم خردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 49,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 50,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 12 تایتا تایوان 57,500 ریال
EPS-FMS -H برج 4 لویال چین 57,500 ریال
EPS-FSA -H برج 4 لویال چین 57,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 4 زینگدا چین 55,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 4 زینگدا چین 55,500 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 60,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 58,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 62,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 58,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه شانزدهم خردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 81,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 83,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 80,000 ریال
پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 98,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 98,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
  PA6-NB40 NLIL ترکیه (EUROTEC) - ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA66-A70S بادا آلمان 125,000 ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 50,500 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان - ریال
POM-N109LD ال جی کره 52,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 57,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 57,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  57,500 ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 110,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 110,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 110,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان 87,000 ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره 68,000 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 40,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 40,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 41,200 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 42,700 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 41,000 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 40,500 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 41,000 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 41,800 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 40,300 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 43,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 43,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 43,800 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 44,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 46,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 42,700 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 42,700 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 37,500 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 37,300 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک 44,000 ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  44,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 44,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 48,500 ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 37,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 37,000 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 37,000 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 37,000 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 37,000 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 47,500 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 45,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 44,800 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 46,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 54,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 50,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 12 تایتا تایوان 57,500 ریال
EPS-FMS -H برج 4 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 4 لویال چین 57,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 4 زینگدا چین 57,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 4 زینگدا چین 57,500 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 61,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 59,300 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,300 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 58,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)            
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 81,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 83,500 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 80,000 ریال
پلی آمید (PA)              
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 98,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 98,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  106,000 ریال
  PA6-NB40 NLIL ترکیه (EUROTEC) - ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA66-A70S بادا آلمان 125,000 ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)              
POM-K300  کره 50,500 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان - ریال
POM-N109LD ال جی کره 52,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)              
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 57,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 57,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)              
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 110,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 110,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 110,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 90,000 ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)              
LC-565 ال جی کره 67,500 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه دوازدهم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,623 38,289 39,509 1000 2220 1000 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,088 28,088 28,088 2530 22 22 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 25,535 27,542 29,001 3014 6468 3014 1395/03/31 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 36,781 40,459 40,459 506 2607 506 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 36,623 37,216 38,222 518.4 777.6 518.4 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 39,107 39,107 39,107 6006 3069 1188 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 0 88 88 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,459 27,459 27,459 0 264 264 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,623 36,623 36,623 0 66 66 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,466 36,466 36,466 0 264 264 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,782 38,782 38,782 0 44 44 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 38,782 38,782 38,782 0 198 198 1395/03/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 37,278 37,278 37,278 330 66 66 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 25,535 30,138 30,555 960 2220 960 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 36,623 36,627 36,637 220 242 220 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,278 37,278 37,278 220 22 22 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 37,775 37,775 37,775 220 66 22 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,489 35,489 35,489 1518 66 66 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 35,489 35,489 35,489 1012 110 110 1395/03/17 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,760 41,760 41,760 2492.49 170.17 170.17 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,107 39,107 39,107 0 2728 2728 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,278 37,278 37,278 0 264 264 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 0 352 352 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 34,834 34,834 34,834 0 66 66 1395/03/17 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,332 46,332 46,332 0 20.02 20.02 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,278 37,278 37,278 0 22 22 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز نقدی 41,503     100 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,332     2499 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,760     1491 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 34,975     300 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,407     220 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,258     500.5 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 41,167     220 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم نقدی 40,407     220 0 0 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,107 39,107 39,107 0 140 140 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 0 30 30 1395/04/06 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه دوازدهم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 0 189 189 1395/03/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 0 216 216 1395/03/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,114 37,114 37,114 1200 180 180 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 39,107 39,107 39,107 1500 1040 940 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,890 32,890 32,890 1000 500 420 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,555 37,746 37,809 50 90 50 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,262 38,262 38,262 4400 1298 616 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,387 40,387 40,387 2000 1620 1440 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز نقدی 39,428 39,428 39,428 100 20 20 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 32,890 32,890 32,890 220 132 132 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,890 32,890 32,890 550 44 44 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,782 39,842 39,988 550 1540 550 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,482 32,287 32,909 1012 1980 1012 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 27,802 27,916 1012 1309 1012 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,993 33,288 33,592 1012 2222 1012 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 34,834 34,834 34,834 506 440 440 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,623 40,285 40,285 1000 17250 1000 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,114 37,114 37,114 0 80 80 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,107 39,107 39,107 0 60 60 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 32,890 32,890 32,890 0 580 580 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,262 38,262 38,262 0 770 770 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 40,387 40,387 40,387 0 520 520 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,781 36,781 36,781 3000 1460 1110 1395/04/06 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,927 53,077 54,126 700 2210 700 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 28,088 29,505 31,001 800 1920 800 1395/04/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 34,834 34,834 34,834 3000 750 210 1395/03/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 28,088 30,444 33,333 400 1380 400 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,503 44,498 44,859 650 2150 650 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,052 39,052 39,052 100 100 100 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,466 37,233 37,777 1760 2068 1760 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 28,088 33,247 35,801 500 1360 500 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,088 31,624 32,050 800 1880 800 1395/04/05 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 25,535 29,451 29,800 100 2080 100 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 25,535 28,231 30,811 3014 6644 3014 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 39,052 44,905 45,209 100 220 100 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 27,459 27,459 1012 1936 1012 1395/03/26 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,332 46,332 46,332 1291.29 80.08 80.08 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,781 36,781 36,781 0 770 770 1395/04/06 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,834 34,834 34,834 0 990 990 1395/03/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,459 27,459 27,459 1980 792 792 1395/03/26 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 38,286 38,339 38,399 50 60 50 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,623 36,623 36,623 704 440 396 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,466 36,466 36,466 880 594 352 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند نقدی 34,975 34,976 35,000 500 520 500 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,782 38,782 38,782 1012 440 418 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 38,782 38,782 38,782 1012 352 352 1395/03/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,575 45,805 46,241 400 1900 400 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,535 29,296 31,200 946 4268 946 1395/03/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 25,535 29,197 29,500 180 740 180 1395/03/17 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه دهم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 220 0 40,407 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 41,167 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,492 0 41,760 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 501 0 47,258 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,489 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1,518 0 35,489 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,775 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 37,278 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,407 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 36,623 انبار کارخانه نقدی 1395/03/18 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 860 25,535 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 37,278 انبار کارخانه نقدی 1395/03/18 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6,006 0 39,107 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 36,623 انبار کارخانه نقدی 1395/03/18 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 36,781 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 انبار کارخانه سلف 1395/03/31 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,530 0 28,088 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 180 0 25,535 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 484 462 25,535 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 انبار کارخانه سلف 1395/03/25 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 500 0 34,975 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 924 36,466 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 220 0 32,890 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 0 34,975 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 36,575 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 704 0 36,623 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 38,286 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,980 0 27,459 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,291 0 46,332 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 اعتباری
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 400 25,535 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 انبار کارخانه سلف 1395/04/05 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 0 41,503 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 انبار کارخانه نقدی 1395/03/18 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,834 انبار کارخانه سلف 1395/03/25 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 انبار کارخانه سلف 1395/04/05 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,500 36,781 انبار کارخانه سلف 1395/04/06 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,927 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,760 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 انبار کارخانه نقدی 1395/03/18 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 46,332 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 34,834 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 31,993 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 0 36,466 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,482 انبار کارخانه سلف 1395/03/26 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 550 0 38,782 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 32,890 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 32,890 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 100 100 39,428 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 100 100 41,503 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 40,387 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 3,300 38,262 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 50 0 37,555 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 32,890 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 39,107 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 37,114 انبار کارخانه نقدی 1395/03/17 نقدی

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه نهم خردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 50,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 12 تایتا تایوان 58,500 ریال
EPS-FMS -H برج 4 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 4 لویال چین 57,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 4 زینگدا چین 57,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 4 زینگدا چین 57,500 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 61,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 59,500 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 59,000 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه نهم خردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 81,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 83,500 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 80,000 ریال
پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 98,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 98,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
  PA6-NB40 NLIL ترکیه (EUROTEC) - ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 49,700 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان - ریال
POM-N109LD ال جی کره 52,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 57,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 57,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 107,500 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 111,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 111,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره 67,500 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه نهم خردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 48,500 ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 37,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 37,000 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 47,500 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 44,300 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 46,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 44,800 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 46,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 53,500 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه نهم خردادماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 41,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 41,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 41,200 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,700 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 41,300 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 41,300 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 41,300 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 42,300 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 42,200 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 44,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون - ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 44,800 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 41,300 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 41,300 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 42,700 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 42,700 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,500 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام - ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک 46,000 ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 51,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  44,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 44,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 41,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 41,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 43,500 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,500 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 41,500 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 41,500 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 41,500 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 42,500 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 41,500 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 44,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 44,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 44,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 41,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 41,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 41,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 41,000 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,800 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام - ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک 46,000 ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 51,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  44,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 44,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت