موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 48,500 ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 37,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 37,500 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 48,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,500 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 46,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 45,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 46,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 50,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 49,500 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 12 تایتا تایوان 57,500 ریال
EPS-FMS -H برج 3 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 3 لویال چین 57,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 3 زینگدا چین 55,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 3 زینگدا چین 55,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 61,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 65,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 60,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 81,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 84,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 80,000 ریال
پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 98,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 98,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
  PA6-NB40 NLIL ترکیه (EUROTEC) - ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 50,000 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 51,500 ریال
POM-N109LD ال جی کره 52,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 57,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 57,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 98,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 98,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 98,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان 85,000 ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره 67,500 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,962 33,291 33,633 506 2772 506 1395/03/19 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 47,133 51,846 51,846 100 1530 100 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,770 32,770 32,770 836 22 22 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,704 38,704 38,704 0 506 506 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,497 32,497 32,497 0 264 264 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 40,055 40,055 40,055 0 90 90 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,497 32,497 32,497 0 594 594 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,812 39,290 39,719 1848 4334 1848 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,270 39,428 39,599 50 70 50 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,292 40,097 40,809 1000 2530 1000 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 35,020 35,030 35,077 506 572 506 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 30,039 32,151 32,200 55 231 55 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 37,292 38,982 39,679 1015.2 1684.8 1015.2 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,770 44,561 45,019 350 1570 350 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 37,292 40,489 40,666 518.4 1771.2 518.4 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 37,945 41,739 41,739 330 1254 330 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 37,292 37,292 37,292 220 220 198 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,085 37,085 37,085 960 360 360 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,599 38,599 38,599 0 748 748 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,292 37,292 37,292 0 22 22 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,085 37,085 37,085 0 600 600 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 35,020 35,020 35,020 418 220 220 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,673 35,673 35,673 2002 528 506 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 39,036 40,330 40,980 5005 8250 5005 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,085 37,588 39,000 1012 1518 1012 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,660 36,013 36,888 600 3220 600 1395/03/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 26,055 29,725 30,019 500 2320 500 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,055 32,217 33,123 400 1340 400 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,020 35,020 35,020 0 198 198 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 34,206 34,206 34,206 0 40 40 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,823 32,823 32,823 0 242 242 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 37,879 37,879 37,879 0 20 20 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 28,660 28,660 28,660 0 22 22 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,673 35,673 35,673 0 110 110 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 28,660 34,689 34,689 600 2780 600 1395/03/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 38,599     480 0 0 1395/03/09 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,261     504 0 0 1395/03/09 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 48,699     500.5 0 0 1395/03/10 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,261     500.5 0 0 1395/03/10 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه پنجم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 45,477 45,477 45,477 0 20.16 20.16 1395/03/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,441 37,441 37,441 500 320 320 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 39,036 39,973 40,651 1500 2120 1500 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,823 33,313 33,749 1000 1600 1000 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,879 37,879 37,879 110 40 40 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,599 38,599 38,599 4400 484 308 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,292 40,292 40,292 2000 960 440 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 34,206 34,206 34,206 300 80 60 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,292 37,292 37,292 1650 616 550 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,812 36,812 36,812 660 286 110 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 27,778 27,778 1518 572 572 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 27,968 28,509 1012 1386 1012 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,292 41,021 41,021 500 10550 500 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 35,020 35,762 36,337 3000 4520 3000 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 32,823 32,823 32,823 330 88 88 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,823 32,944 33,259 1672 2068 1672 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,704 38,704 38,704 1496 308 176 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,497 33,304 34,153 2002 3168 2002 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,962 32,207 32,429 154 682 154 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,441 37,441 37,441 0 40 40 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 40,292 40,292 40,292 0 240 240 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,292 37,292 37,292 0 242 242 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,812 36,812 36,812 0 550 550 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,778 27,778 27,778 0 242 242 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 26,055 30,401 31,519 3003 8481 3003 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,253 52,812 53,299 750 1780 750 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,882 44,865 45,219 700 2150 700 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 28,058 28,150 1012 2332 1012 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,497 32,497 32,497 506 374 242 1395/03/19 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,744 47,744 47,744 504 21 21 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,055 40,055 40,055 200 80 80 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,660 28,660 28,660 3740 22 22 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,497 32,497 32,497 1518 1078 924 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,055 44,941 45,119 100 220 100 1395/03/09 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه چهارم خردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,012 0 37,085 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5,005 0 39,036 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 2,002 0 35,673 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 418 0 35,020 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 200 26,055 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 0 26,055 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 600 0 28,660 سلف نقدی 1395/03/14 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 600 0 28,660 سلف نقدی 1395/03/14 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 37,085 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 37,292 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 37,945 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 37,292 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 37,292 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 0 30,039 سلف اعتباری 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 35,020 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,292 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 501 0 42,261 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 501 0 48,699 نقدی نقدی 1395/03/10 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,270 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 0 36,770 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,848 0 36,812 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 836 0 32,770 سلف اعتباری 1395/03/19 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 47,133 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 504 0 42,261 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,055 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,962 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 32,497 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,740 0 28,660 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 40,055 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 0 47,744 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 32,497 سلف اعتباری 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 38,599 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,778 سلف اعتباری 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 41,882 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 0 30,962 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 32,497 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 43,253 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,496 0 38,704 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,232 440 32,823 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 0 32,823 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,507 1,496 26,055 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 35,020 سلف نقدی 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 37,292 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,778 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,778 سلف نقدی 1395/03/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 924 36,812 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 660 37,292 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 0 34,206 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,500 40,292 سلف نقدی 1395/03/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 3,300 38,599 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 110 0 37,879 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 32,823 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 39,036 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 37,441 نقدی نقدی 1395/03/09 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه سوم خردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 48,500 ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 37,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 37,500 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 38,000 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 48,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,500 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 44,500 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 45,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 44,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 43,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 47,500 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 43,000 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه سوم خردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,500 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 12 تایتا تایوان 58,000 ریال
EPS-FMS -H برج 3 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 3 لویال چین 57,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 3 زینگدا چین 56,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 3 زینگدا چین 57,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 60,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 61,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 67,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه سوم خردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 82,000 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 84,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 82,000 ریال
پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 98,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 98,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
  PA6-NB40 NLIL ترکیه (EUROTEC) 102,000 ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 50,000 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 51,500 ریال
POM-N109LD ال جی کره 52,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 59,000 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 59,000 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 99,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 99,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 99,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان 85,000 ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره 68,000 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو